Misja i wizja

Profesjonalnie i kompleksowo świadczymy usługi windykacyjne, prawne i finansowe, dla naszych Klientów instytucjonalnych i przedsiębiorstw z sektora B2B poprzez wdrażanie i utrwalanie wysokich standardów w dziedzinie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, budowy świadomości prawnej wśród przedsiębiorców...

więcej

Standardy

Efektywna realizacja i kontrola procesu zarządzania wierzytelnościami naszych Klientów wymaga od nas nie tylko optymalnej skuteczności prowadzonych działań, ale również obliguje nas do przestrzegania surowych standardów w zakresie wdrożonych procedur utrzymania odpowiedniej, jakości obsługi windykacyjnej i prawnej świadczonych przez nas usług.

Wizja

Spółka IBS Polska we wszystkich segmentach prowadzonej działalności przestrzega powszechnie przyjętych wartości i reguł obowiązujących w obrocie gospodarczym. Spółka jest świadoma swoich zobowiązań względem wszystkich klientów wewnętrznych i zewnętrznych i zawsze dąży do pełnej satysfakcji podmiotów, z którymi się kontaktuje.

Aktualności

 • 29

  08.2016

  Przyznanie notariuszom prawa do wystawiania nakazów zapłaty może naruszać Konstytucję - uważa prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego zdaniem, takie uprawnienie wkracza w kompetencje sądów. Notarialny nakaz zapłaty wprowadzić ma ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia...
 • 22

  08.2016

  20 sierpnia 2016 roku w życie wchodzi ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1177), która dotyczy problematyki świadczeń zwolnionych spod egzekucji i wprowadzenia nowego rodzaju rachunku tj. rachunku rodzinnego. Ustawa...
 • 16

  08.2016

  Ostatnie lata przyniosły ze sobą szereg inicjatyw legislacyjnych i orzeczeń sądowych, które czynią coraz trudniejszą windykację prowadzoną przez fundusze sekurytyzacyjne. Wydana pod koniec czerwca uchwała Sądu Najwyższego także idzie w tym kierunku. Z czym wiąże się zwiększanie uprawnień dłużnika...

Nasi Partnerzy

 

 

 

                                                                               ibs

 

                                                                          ibs                                                                    

 

                                                

ibs

International Business Services Polska Sp. z o.o.

92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7

t: +48 42 677 77 87

f: +48 42 677 77 91

mail: ibspolska@ibspolska.pl

KRS: 0000166615

REGON: 473169215

NIP: 728-248-73-75

Kapitał zakładowy: 746.500,00 PLN